Infolinka: 0915 690 809 Otvorené: denne 10:00 - 20:00 Kontaktuje nás

Doprava a platba

Cena tovaru a platobné podmienky

 

1. Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke
  • bezhotovostne platobnou kartou alebo prevodom cez účet

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Tieto položky sú vždy uvedené pri realizácii nákupu v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky. Ak nie je uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru. Poštovné a vedľajšie náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú uvedené pri realizácii nákupu v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky.

3. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu spoločnosti do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Ak nie je uvedené inak, cena tovaru bude účtovaná podľa cenníka platného v deň objednania tovaru. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

4. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Zľavy nie je možné kombinovať. Zľavy v rámci partnerského programu sa nevzťahujú na akciový tovar / zvýhodnené balenia.

5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. Pri platbe na účet spoločnosti sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

6. V prípade objednania tovaru v hodnote vyššej ako 500 € s DPH, ktorý je potrebné pre zákazníka objednať, bude zákazníkovi účtovaná zálohová platba vo výške 50% z celkovej ceny objednaného tovaru. V prípade stornovania objednávky sa zmluvné strany dohodli, že bude zákazníkovi účtovaný storno poplatok vo výške uhradenej zálohy. Termín dodania tovaru na objednávku je zväčša do 4 týždňov. O dobe dodania budeme zákazníka dopredu informovať.

7. Tovar na webovom rozhraní obchodu je možné objednať na dobierku. Platba bude vykonaná u kupujúceho. V tomto prípade bude zákazníkovi účtované pri kúpe tovaru do 80,00 € s DPH na dobierku poštovné a balné vo výške 5,00 € s DPH. Pri objednávke nad 80,00 € s DPH hradí všetky náklady spojené s prepravou naša spoločnosť. Platba sa vykonáva priamo kuriérovi prepravnej spoločnosti pri preberaní tovaru a to v hotovosti. Poplatok za platbu za tovar na dobierku je 1,00 €. V prípade platby na dobierku je splatnosť kúpnej ceny do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

8. Tovar na webovom rozhraní obchodu je možné zaplatiť aj bankovým prevodom - proforma (zálohová faktúra). Pri voľbe platby bankovým prevodom kupujúci uvedie ako variabilný symbol platby číslo objednávky, na základe ktorého je platba kupujúceho identifikovaná. Čiastka sa môže previesť na bankový účet spoločnosti vedený v spoločnosti VÚB a.s., v tvare IBAN: SK04 0200 0000 0038 7078 8755 (ďalej len „účet spoločnosti“). V prípade platby vopred na účet spoločnosti bude zákazníkovi účtované prepravné a balné vo výške 5,00 € s DPH pri kúpe tovaru do 80,00 € s DPH. Pri kúpe tovaru nad 80,00 € s DPH pri platbe na účet nebude účtované žiadne poštovné. V prípade prevodu na účet spoločnosti tovar sa expeduje až v okamžiku, keď sú peniaze pripísané na účet spoločnosti (v praxi jeden až päť pracovných dní od okamžiku, kedy sa odoslali peniaze z účtu).

Pri kúpe tovaru nad 80,00 € s DPH nebude účtované žiadne poštovné. 

9. Tovar objednaný na webovom rozhraní obchodu je možné odobrať aj osobne v predajni. Osobný odber za podmienok uvedených vo VOP je možný pri zvolení variantu „osobný odber“ v predajni: OC MAX Poprad, Dlhé Hony, 058 01 Poprad, 1.poschodie, tel. č.: 0915 690 809 a to počas pracovných dní: pondelok - nedeľa od 10:00 do 20:00. O dostupnosti tovaru v predajni bude spoločnosť informovať emailom, sms alebo telefonicky. Tovar je v predajni uložený po dobu 7 pracovných dní odo dňa, kedy kupujúci obdrží informáciu, že si ho môže vyzdvihnúť.

10. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru v plnej výške a doručí ju kupujúcemu v tlačenej forme spolu s objednaným tovarom.

 

Dodacia lehota

 

1. Dodacia doba, v ktorej je spoločnosť povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť dodať tovar kupujúcemu najneskôr v dobe 14 dní od potvrdenia objednávky.

2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie doby. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia doba sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti začína dodacia doba plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 

Miesto dodania

 

1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť ju ako miesto dodania potvrdila.

 

Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania

 

1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

2. Informácia o cene prepravy (prepravné) je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

3. Všetky zásielky sú odoslané kuriérskou spoločnosťou DPD a doručované kupujúcemu sú zväčša na nasledujúci pracovný deň, ak sú splnené všetky podmienky. To znamená, že všetok tovar je na sklade, spôsob úhrady bol zvolený na dobierku alebo pri platbe na účet boli peniaze pripísané na bankový účet spoločnosti.

 

Dodanie tovaru

 

1. Záväzok spoločnosti dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Kupujúci obdrží účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

2. Záväzok spoločnosti dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti.

3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti späť, je spoločnosť oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

4. V prípade, že je pri dostupnosti tovaru uvedené „Na objednávku“, jedná sa o tovar, ktorý sa štandardne nedrží skladom a spoločnosť ho objednáva až po prijatí konkrétnej zákazníckej objednávky, preto môže byť dodacia doba v niektorých prípadoch viac ako mesiac - o dĺžke dodacej doby bude spoločnosť kupujúceho informovať po prijatí objednávky e-mailom alebo telefonicky.

5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Prevzatím zásielky od prepravcu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný zreteľ. 

 

Dodacie a platobné podmienky sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, bod 4., 5., 6., 7. a 8..